ЕКИП

Любомир Авджийски, юрист – изпълнителен директор на Центъра за мониторинг на правосъдието от ноември 2018 г. До 2017 г. е част от екипа на Института за пазарна икономика, с ресор анализ на съдебната система и законодателство. В същият период е и член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет. Автор е на над 80 статии и доклади на тема съдебна реформа. През 2017-2018 г. е учредител и член на Изпълнителния съвет на Движение „Да, България“.

Като един от основателите и лицата на инициатива „Правосъдие за всеки” (2014-2016), Любомир защитава радикална съдебна реформа и през 2015 г. „Правосъдие за всеки”, с домакинството на „Софийки дискуионен форум”,  организира знакова среща с министъра на правосъдието на Румъния (2004-2007), Моника Маковей. Целенасочената експертна работа на Любомир е и деполитизирането на Висшия съдебен съвет и създаване на антикорупционна прокуратура за разследване на високата политическа корупция.

Екатерина Баксанова – правен експерт, член на Управителния съвет.

Екатерина е част от Правната програма на Института за пазарна икономика от март 2019 г. Участва активно в публичния дебат за съдебна реформа в последните десет години като последователно е била част от Българския институт за правни инициативи – БИПИ, Съюза на съдиите в България и Върховния комисариат за бежанците към ООН. Публикувала е десетки статии и анализи на тема върховенство на правото, съдебна власт и права на човека. Екатерина е част от група съмишленици, които популяризират идеите за възстановително правосъдие в България чрез превод на статии и книги на покойния криминолог проф. Нилс Кристи и организиране на негови лекции в България малко преди кончината му. Тя е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и Чикагския университет „Лойола“.

Тюркер Моллахасан е адвокат към Софийската адвокатска колегия. От три години работи в сферите на търговското право и данъчното облагане към една от международни консултантски компании в България, а преди това е бил стажант в Софийски районен съд и Института по пазарна икономика.

Като студент Тюркер е участвал в множество национални и международни състезания по търговско и данъчно право. През 2018 г. е избран за „магистър на годината“ в УНСС, а през 2019 г. завършва Юридическия факултет като „отличник на випуска“.

От една година е докторант по данъчно право и е един от треньорите на отбора на УНСС за международното състезание по търговски арбитраж Willem C. VIS. Има множество публикации в областта на търговското право и данъчното облагане.

Николай Петков – учредител и административен мениджър на „Центъра за мониторинг на правосъдието“. Николай е финансист по образование и счетоводител по професия с опит в неправителствения сектор. Отгаваря за финансовата и административна дейност на Центъра. Участвал е активно в няколко граждански инициативи, включително Инициатива „Правосъдие за всеки“ и „Читалище.то“.