ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРАВОСЪДИЕТО!

Предвид огромната нужда от воля и експертиза за реформа на съдебната власт и органите за сигурност, вярваме че нашият Център може да бъде важна движеща и интелектуална сила в това усилие. Съзнаваме, че не сме единствени, нито първи, затова подкрепяме и уважаваме всяко добросъвестно и информирано усилие на професионалисти и граждански участници.

Център за мониторинг на правосъдието е неправителствена организация регистрирана в обществена полза, чиито основни цели са:

1. Осъществяване на мониторинг и експертна оценка в областта на правосъдието и върховенството на правото във всички сфери на държавното управление.

2. Гражданско застъпничество за реформа на съдилищата, прокуратурата, разследващите органи, антикорупционните и правораздавателни институции за по-ефективно и независимо правосъдие.

3. Подобряване на информираността и гражданско образование в сферата на правосъдието.

4. Подобряване авторитета и общественото доверие в съдебните, разследващите органи и органите за вътрешен ред и сигурност. Това може да бъде постигнато единствено след долбока реформа на същите и показване на резултати с корупцията по високите политически и административни етажи на властта.

5. Разработване на антикорупционни политики и мерки за намаляване на корупцията и организираната престъпност в България и Европейския съюз.

ЦМП бе учреден през октомври 2018 г. като в Управителния съвет са Любомир Авджийски-председател, Екатерина Баксанова-член на Управителния съвет и Николай Петков – административен мениджър и член на Управителния съвет.

Ще се радваме да ни пишете с предложения, препоръки и информация за проблеми или незаконни действия, които сте констатирали в своя допир със съдебната власт или българските институции въобще и смятате, че ние можем да помогнем за промяна на правния модел, който допуснал тези проблеми. Моля да имате предвид, че ние не разрешаваме конкртни правни казуси, а анализираме причините за неефективността на институциите и където можем даваме препоръки за реформа.