СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС НА ТЕМА „ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ“

Център за мониторинг на правосъдието, сдружение „Save Her“ и Издателство „СИЕЛА“ организират студентски конкурс на тема „Правни проблеми при защита от домашно насилие“.

Една от основните цели на конкурса е да създаде условия за дискусия в студентските среди по един сериозен проблем в българското общество – домашното насилие. Ето защо призоваваме повече студенти да участват в конкурса, независимо от нивото на подготовка до което са достигнали.

УСЛОВИЯ

 • В конкурса могат да участват студенти от всички юридически факултети в страната и чужбина, които проявяват интерес към темата.
 • Участниците следва да подготвят и изпратят авторска разработка под формата на статия или есе по актуален правен проблем в сферата Защита от домашно насилие в срок до 16 април 2021 г.  Разработките следва да бъдат с обем от 4 до 8 страници, шрифт Times New Roman 12. Кандидатите следва да изпратят статиите си на адрес office@cmjustice.com като посочат две имена, имейл адрес, телефон за връзка и юридически факултет, в който се обучават.

ЖУРИ

Журито на конкурса е в състав: Доц. д-р Боряна Мусева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководител на катедрата „Международно право и международни отношения“, Доц. д-р Ива Пушкарова, преподавател по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски“ и Любомир Авджийски, изпълнителен директор на „Център за мониторинг на правосъдието“.

Основните критерии, по които ще бъдат оценявани статиите са:

 • Умение за изследване и тълкуване на законодателството и съдебната практика.
 • Конкретни усилия в посока сравнителен анализ на българското право и европейското право в сферата на домашното насилие.
 • Мотивация и интерес за работа по темата – защита от домашно насилие.
 • Кандидатите могат да изберат свободно проблема, който да разгледат в своята статия. Разглежданият проблем може да бъде специфично в сферата на гражданското право, административното право, наказателното право или да има интердисциплинарен характер.
 • Не е необходимо статията да посочва окончателното решаване на даден проблем в правната рамка, но ще бъде оценено, ако кандидатите предложат освен описание на съществуващия проблем и конкретни предложения за неговото разрешаване.
 • Журито няма да търси перфектен кандидат, а мотивиран и мислещ такъв. Ето защо насърчаваме повече млади колеги от различни юридически факултети да положат усилие по темата и да изпратят своите творби.

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ-ДИСКУСИИ

В началото на месец март 2021 г. ще бъде организирана публична лекция-дискусия по посочената тема с участието на членовете на журито, лектори в областта на наказателното, семейното и международното право и студенти по право. Целта на дискусията ще бъде да даде интердисциплинарен поглед върху проблема с домашното насилие и да помогне на участващите студенти с допълнителни знания и идеи.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 май 2021 г.

НАГРАДЕН ФОНД:

Първа награда:

 • 1 бр. Правно-информационна система от „СИЕЛА НОРМА“(на обща стойност 630 лв.)
 • Правна литература предоставена от издателство „СИЕЛА“.
 • Стаж за срок от 3 месеца към „Център за мониторинг на правосъдието“ и сдружение „SAVE HER“ с цел доразвиване на статията в разширен анализ на правния проблем. Стажът е изцяло съобразен с учебната програма на студентите и в по-голямата си част ще се състои в онлайн задачи, проучвания и срещи.
 • Месечна стипендия в размер на 150 лв. за срок от три месеца.

Втора награда:

 • 1 бр. Правно-информационна система „СИЕЛА НОРМА“(на обща стойност 630 лв.)
 • Правна литература предоставена от издателство „СИЕЛА“.

Трета награда:

 • 1 бр. Правно-информационна система „СИЕЛА НОРМА“(на обща стойност 630 лв.)
 • Правна литература предоставена от издателство „СИЕЛА“.

Обработване на лични данни

ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРАВОСЪДИЕТО ще обработва ограничен набор от лични данни единствено за целите на конкурса. Личните данни на кандидатите ще бъдат обработвани съгласно европейското и национално законодателство за защита на личните данни и вътрешните актове на Центъра за мониторинг на правосъдието. Моля кандидатите да се запознаят с Политиката за защита на лични данни. Всеки кандидат, който изпраща своята статия на посочения имейл office@cmjustice.com се счита, че изразява намерение за встъпване в конкурсно правоотношение, което ще се счита за аналогично на договорно основание за обработване на лични данни.