КОНТАКТИ

Любомир Авджийски – изпълнителен директор, avdjiiski@gmail.com

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „История славянобългарска“ 4