НАЧАЛО

ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА ЦЕНТЪР ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРАВОСЪДИЕТО!

Предвид огромната нужда от воля и експертиза за реформа на съдебната власт и органите за сигурност, вярваме че нашият Център може да бъде важна движеща и интелектуална сила в това усилие. Съзнаваме, че не сме единствени, нито първи, затова подкрепяме и уважаваме всяко добросъвестно и информирано усилие на професионалисти и граждански участници.

Ще се радваме да ни пишете с предложения, препоръки и информация за проблеми или незаконни действия, които сте констатирали в своя допир със съдебната власт или българските институции въобще и смятате, че ние можем да помогнем за промяна на правния модел, който допуснал тези проблеми. Моля да имате предвид, че ние не разрешаваме конкртни правни казуси, а анализираме причините за неефективността на институциите и където можем даваме препоръки за реформа.